Push the Limit | Swim Challenge

Goede doel

Met goed getrainde spieren ben ik hopelijk in staat het Kanaal tussen Dover en Calais zwemmend over te steken. De opbrengst van deze tocht gaat naar Spieren voor Spieren. Omdat ik vind dat ieder kind onbezorgd moet kunnen rennen, fietsen, spelen en sporten! Olivia is één van de 20.000 kinderen in Nederland waarvoor bewegen niet vanzelfsprekend is. Voor haar en alle andere kinderen waarvoor Spieren voor Spieren zich inzet verleg ik graag zijn grens.

De opbrengst van mijn kanaaloversteek komt ten goede van de stichting Spieren voor Spieren. Draagt u Spieren voor Spieren ook een warm hart toe dan kunt u mij sponsoren door een bedrag over te maken op ING rekening 5757548 t.n.v. M. van den Berge o.v.v. kanaaloversteek / spieren voor spieren.